SYSTEM REZERWACJI

Urząd Miejski w Koszalinie

{{ dept.name }}
{{category.fullName}}
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Wydawanie odpisów aktów urodzenia
 • Uznanie ojcostwa
 • Zmiana imienia dziecka
 • Nadanie nazwiska /art. 90 kro.)
 • Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego, konkordatowego
 • Wydawanie odpisów aktów małżeństw
 • Zmiana imion I nazwisk
 • Oświadczenie o powrocie do nazwiska
 • Uznanie orzeczenia zagranicznego
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej, o stanie cywilnym
 • Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z za granicy
 • Jubileusze
 • Rejestracja zgonów
 • Wydawanie odpisów aktów zgonu
 • Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
 • Sprostowanie I uzupełnienie aktów stanu cywilnego
 • Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego
 • Kserokopie z akt zbiorowych

{{ category.fullName }}
 - Wolny termin
 - Brak wolnych terminów
{{displayTime(item.reservationTime)}}

{{ fieldsmsg }}
{{ termsError }}
{{ errorTxt }}
Kod do wpisania w automacie biletowym: {{ code }}
REZERWUJ TERMIN
← Powrót

Dziękujemy za rezerwację biletu w systemie QCloud.

PROSIMY ZAPISAĆ KOD I ZABRAĆ GO NA UMÓWIONĄ WIZYTĘ:

{{ code }}

LUB WYDRUKOWAĆ KOD QR I ZESKANOWAĆ GO PRZY WIZYCIE:

Kod jest niezbędny do wygenerowania zarezerwowanego biletu w automacie biletowym znajdującym się w placówce.

Na wizytę należy przybyć przed umówioną godziną, spóźnienie kasuje dokonaną rezerwację.

Kod QR skanujemy w automacie biletowym


Zarezerwowałeś/aś bilet na:

Kategoria:{{ category.fullName }}
Termin: {{ getDate() }}